شبکه

از زیرساخت های ضروری شرکت های کوچک و بزرگ، ارتباط شبکه های کامپوتری می باشد. 

این بستر علاوه بر اشتراک اینترنت و فایل، لازمه نرم افزار های مالی، سیستم های نظارت تصویری، نرم افزار های crm  و مدیریتی و ... است.

این بستر ها بسته به نیاز شرکت ها در بستر های کابلی و فیبر نوری و وایرلس پیاده سازی و اجرا میگردد.

دیدگاه خود را ثبت نمایید